Jakość

Frankort & Koning gwarantuje swoim klientom dostawy bezpiecznych produktów. Dlatego też Frankort & Koning zleca bardzo regularne przeprowadzanie audytów dotyczących systemu zapewniania jakości. W audytach tych osiągane są bardzo wysokie wyniki, co w Frankort & Koning postrzegane jest jako oczywiste.