Dlaczego wybrać Frankort & Koning?

Odbiorca nawiązujący współpracę z Frankort & Koning wybiera jakość, rzetelność i efektywność. Choć z Frankort & Koning związanych jest wielu dużych producentów, Frankort & Koning nie jest tradycyjną firmą ograniczającą swą działalność do znajdowania rynku dla producentów warzyw i owoców. Frankort & Koning zachowuje właściwą równowagę pomiędzy swoimi stałymi producentami/dostawcami oraz posiada silne powiązania ze zrzeszeniami producentów. Tam, gdzie konwencjonalne firmy zapewniające producentom warzyw i owoców rynki zbytu kierują się w swoich działaniach podażą, Frankort & Koning kieruje się właśnie popytem.

Frankort & Koning nie ma obowiązku odbierania od swoich źródeł zaopatrzenia wszystkich wielkości i wolumenów, dzięki czemu gwarantowania jest minimalna wielkość zapasów. Umożliwia to firmie Frankort & Koning bardzo dobre i elastyczne dostosowywanie podaży do popytu na rynku. To rozproszenie źródeł zaopatrzenia pozwala ograniczać ryzyko do minimum. Dążenie do utrzymywania możliwie jak najmniejszych zapasów jest gwarancją świeżości produktu.

Ogólne informacje
Frankort & Koning jest w praktyce doskonałym ogniwem pomiędzy źródłem zaopatrzenia a odbiorcą, utrzymując wyważoną równowagę między interesami obydwu stron, w całej Europie.
Ponadto Frankort & Koning stosuje bardzo surowe normy i zasady w zakresie kontroli jakości. Procedury systemu zarządzania jakością, w tym np. normy NDP, są bardzo ściśle przestrzegane. Również pod względem logistki Frankort & Koning jest bardzo rzetelnym partnerem. Przy realizacji naszych dostaw kierujemy się zapotrzebowaniem oraz zapewniamy najwyższą terminowość.

Kontakt
Mają Państwo pytania lub chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o Frankort & Koning i o tym, co ta organizacja może znaczyć dla Was jako odbiorcy? Proszę zatem wpisać tutaj swoje dane, a my możliwie jak najszybciej się z Państwem skontaktujemy.