Frankort & Koning

Frankort & Koning jest międzynarodową organizacją prowadzącą handel warzywami i owocami, której źródłem zaopatrzenia jest świat, zaś rynkiem Europa. Od chwili założenia w 1985 roku Frankort & Koning stanowi rzetelne ogniwo pomiędzy producentami/dostawcami a detalistami/sieciami supermarketów. W naszej działalności odznaczamy się pasją do produktu, znajomością rynku i sercem zarówno dla klienta, jak i dla dostawcy. Frankort & Koning zatrudnia łącznie 155 pracowników.

Dokonywanie skupu i dostaw warzyw i owoców spełniających wszystkie życzenia i wymagania konsumentów, włącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności, po cenach rynkowych - to zadanie motywujące na co dzień profesjonalistów z Frankort & Koning. Podstawowymi wartościami Frankort & Koning są: energiczność, rzetelność i niezależność, z pasją i odwagą. Dzięki optymalnemu połączeniu różnych źródeł zaopatrzenia Frankort & Koning funkcjonuje jako ogniwo pomiędzy właściwym dostawcą i odpowiednim odbiorcą, co prowadzi do powstania doskonałej sytuacji „win-win”, w której zyskują obie strony.